Czym zajmuje się komornik?

Wiele ludzi zastanawia się, na czym polega egzekucja komornicza. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że komornik to urzędnik, a więc funkcjonariusz publiczny, który specjalistycznie zajmuje się egzekucją długów. Warto pamiętać także o tym, że komornicy prowadzą swoje kancelarie przy sądach rejonowych.

Co warto wiedzieć na temat pracy komornika?
Na początku powinno się wyjaśnić, że komornik para się egzekwowaniem długów poprzez zastosowanie odpowiednich środków przymusu. Co za tym idzie, do jego kompetencji a także obowiązków należy skuteczna egzekucja na podstawie wydanego przez sąd wyroku. Jest to związane też z działaniami takimi jak sporządzenie spisu inwentarza czy również protokołu stanu faktycznego majątku (sprawdź też: komornik muszyna). Warto zdawać sobie sprawę również o tym, że komornicy odpowiadają za doręczenie zawiadomień pochodzących z sądu, jak również innych dokumentów, które powiązane są przykładowo z organizowaną licytacją majątku. Co więcej, komornik ma również prawo sprawować nadzór nad dobrowolnymi licytacjami. Jak się więc okazuje, komornicy to funkcjonariusze publiczni, którzy zajmują się odzyskiwaniem majątku dla wierzyciela od dłużnika. W tym celu stosują dozwolone przez prawo środki przymusu, tak aby został wytworzony wyrok sądowy. Oczywiście komornicy odpowiadają za wszystkie procedury formalne powiązane z takim egzekwowaniem długów. Warto zdawać sobie sprawę więc o tym, że w sytuacji niespłacania długów grozi nam egzekucja komornicza, która przeprowadzona jest przez profesjonalnego komornika, który prowadzi swoją kancelarię przy sądzie.

Więcej informacji na stronie: komornik nowy sącz.